Läggning av nytt konstgräs Limhamns IP och Kroksbäck IP

27 augusti, 2018 | Nyheter, Referensprojekt

Limhamn IP

Limhamn IP är hemmaplan för Limhamns damlag i fotboll. Inför säsongen 2018 lades planen om för att klara FIFA:s certifieringskrav. Projektet omfattade anläggning av nya snöupplag, byte av linjebevattning, asfaltering samt ny bevattning av planen. Planen är den första i Sverige att certifieras enligt FIFA Quality Pro-Standard.

Kroksbäcks IP

På Kroksbäck IP gjordes den befintliga grusplanen om till konstgräsplan. I projektet utfördes ny överbyggnad, asfaltering, dränering och nytt stängsel runt planen.

 

Miljö

Miljömål: minimera spridning av gummigranulat. Målet uppnåddes genom montering av filterbrunnar, sargkanter runt planen och anläggning av snöupplag.

Projektinformation

Konstgräsplan
Limhamn – Kroksbäck

Byggherre

Malmö stad
040 34 00 00

Objektets läge

Limhamn IP Kroksbäck IP

Entreprenadform

Totalentreprenad

Entreprenadsumma

6,8 mkr

Byggtid

Mars 2018 – Juni 2018

Tekniska data

Konstgräsplan
VA
Asfaltering
Bevattning
Finplanering

Organisation

Ombud Henrik Stackebo,
0725 63 33 00
Platschef Magnus Elmerdal
0725 63 33 16
Projekting. Emmie Lundahl

Ytterligare information

Svenska Mark- och Anläggningsbolagen i Syd
Kosterögatan 9
211 24 Malmö
Telefon 0300 – 69 00 00

www.smasyd.se