Nytt Projekt i Billesholm!

Nytt Projekt i Billesholm!

Utvecklingen av industritomten har precis tagit fart. De kommande veckorna är det hårdgörning, grundläggning, VA och finplanering på schemat.

Arbetsmiljö i fokus

Arbetsmiljö i fokus

I fredags tog vi paus i produktionen och pratade arbetsmiljö. Schaktgropar och trafik är de riskmoment som vi oftast är i kontakt med och som innebär störst fara för vår personal. Du kan bidra till säkrare arbetsplats genom att alltid sänka hastigheten vid vägarbeten...

Smasyd är medlem hos Byggföretagen