Om SMA Syd

Svensk Mark- och Anläggningsbolagen i Syd

SMA Syd är en ny aktör inom mark- och anläggningsbranschen i Skåne med kontor i Malmö.

Vår idé är att bygga upp ett välrenommerat företag där våra medarbetares erfarenhet och kompetens är vår värdegrund. Vi vill jobba enkelt, ständigt utvecklas och hålla en stark miljöprofilering – ett modernt och hållbart sätt att arbeta.

SMA Syd är en del av SMA koncernen och anslutna till Sveriges byggindustrier. Vi arbetar enligt ISO 9001 och 14001

Smasyd är medlem hos Byggföretagen